Dražby nemovitostí

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na zem. pozemcích v Dobříči u Prahy

Datum a čas dražebního jednání:

11. ledna 2023 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na třech pozemcích v obci Dobříč a katastrálním území Dobříč u Prahy. Dva pozemky o výměře 5088 m2 a 5021 m2 patří do zemědělského půdního fondu (orná půda); třetí pozemek je vodní plocha o výměře 75 m2 (koryto vodní plochy).

Výsledná cena dražených nemovitostí:

202 500,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

135 000,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908892/2700, variabilní symbol 4020, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

všechny dražby →