Dražby nemovitostí

Všeobecné informace pro účastníky dražeb

Soudní exekutor provádí nucené dražby nemovitostí podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Činnost soudního exekutora není totožná s činností realitní kanceláře. V jednotlivých případech je však možné zajistit i prohlídku dražených nemovitostí pro případné zájemce.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, je povinen složit k rukám soudního exekutora dražební jistotu stanovenou v dražební vyhlášce, a to nejpozději do zahájení dražebního jednání.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti dnem následujícím po dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí po té, co usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel doplatil nejvyšší podání.

Nejbližší dražby nemovitostí

Datum Název/Dražené zboží

odročeno
Byt 3+1, Slaný, 80,34m2, podíl 1/6

dražba zrušena
Rodinný dům, Velká Víska

dražba zrušena
Byt 3+kk, Modřany, 64,94m2

dražba zrušena
Rodinný dům, Žamberk, podíl 9/10

dražba zrušena
Pozemek o velikosti 45105 m2, Drahobuz

dražba zrušena
Rodinný dům, Ostrov u Lanškrouna
16.10. 2019
koná se
Rodinný dům, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, podíl 3/4
16.10. 2019
koná se
Pozemky o celkové výměře 25704 m2, Úštek s různými spoluvlastnickými podíly
16.10. 2019
koná se
Pozemek o velikosti 77688 m2, Ostré, podíl 1/30
5.11. 2019
koná se
Pozemek o velikosti 155 m2, Častolovice

Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.