Dražby nemovitostí

Rodinný dům (bývalá zem. usedlost) s příslušenstvím v obci Pojbuky, k.ú. Zadní Lomná (okr. Tábor)

Datum a čas dražebního jednání:

7. června 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Jedná se o rodinný dům - bývalou zemědělskou usedlost v k.ú. Zadní Lomná na Táborsku, se st. parcelou 1026 m2 a pozemkem 3135 m2.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

3 650 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

2 433 330,00,- Kč

Dražební jistota:

300 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909131/2700, variabilní symbol 43521, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.