Dražby nemovitostí

Podíl id. 1/24 na RD

Datum a čas dražebního jednání:

10. února 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/24 na rod. domě, st. parcele a zahradě v Mnichovicích u Říčan, okres Praha - východ.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

66 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

44 000,00,- Kč

Dražební jistota:

10 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908737/2700, variabilní symbol 76412, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

10.2. 2022
koná se
Podíl id. 1/24 na RD
   
   
   
   
   

všechny dražby →