Dražby nemovitostí

Pozemek lesní v k.ú. Smiradice, okr. Strakonice

Datum a čas dražebního jednání:

11. listopadu 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je lesní pozemek (zčásti bezlesí) na okraji lesního komplexu o výměře 1055 m2 v k.ú. Smiradice, obec Sousedovice.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

8 440,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

5 627,00,- Kč

Dražební jistota:

2 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908841/2700, variabilní symbol 40311, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

   
   
   
   
   
   

všechny dražby →