Dražby nemovitostí

Soubor nemovitých věcí v Mariánských Lázních, Úšovice

Datum a čas dražebního jednání:

5. října 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - st. parcely, stavba RD a zahrada - v Mariánských Lázních, Úšovice.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

10 500 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

7 000 000,00,- Kč

Dražební jistota:

500 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909086/2700, variabilní symbol 77111, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.