Dražby nemovitostí

Dva podíly ve výši id. 1/36 na pozemcích v Líšnici u Sepekova, okres Písek

Datum a čas dražebního jednání:

30. září 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou dva spoluvlastnické podílu ve výši id. 1/36 na pozemcích v Líšnici u Sepekova, okres Písek.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

32 500,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

21 670,00,- Kč

Dražební jistota:

5 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909182/2700, variabilní symbol 104616, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.