Dražby nemovitostí

Podíl id.1/76 na st. parcele č. 119 Jeníkovice u Choltic

Datum a čas dražebního jednání:

15. června 2021 v 10:30 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je podíl ve výši id.1/76 na st. parcele (111 m2) v obci Jeníkovice, k.ú. Jeníkovice u Choltic, okres Pardubice.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

572,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

381,00,- Kč

Dražební jistota:

100,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909182/2700, variabilní symbol 69113, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.