Dražby nemovitostí

Byt 3+1, Slaný, 80,34m2, podíl 1/6

Datum a čas dražebního jednání:

0. 0000 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na bytové jednotce č. 1501/35 vymezené v bytovém domě č.p. 1501 (LV 3774) a na pozemku parc.č. St. 2004 (LV 3774), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 668/22510 na společných částech domu a pozemku. To je zapsáno na LV 4251, kat.území Slaný, obec Slaný, okres Kladno. Jedná se o bytovou jednotku umístěnou v panelovém, nepodsklepené, typovém bytovém domě s celkem jedenácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Wilsonova. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

260 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

173 330,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908876/2700, variabilní symbol 94313, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.