Dražby nemovitostí

Podíl id. 25/200 na bytovém domě

Datum a čas dražebního jednání:

8. září 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je podíl id. 25/200 na bytovém domě v Litvínově (Horní Litvínov), okres Most.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

465 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

310 000,00,- Kč

Dražební jistota:

80 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908876/2700, variabilní symbol 19606, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

   
   
   
   
   
   

všechny dražby →