Dražby nemovitostí

Podíl 1/4 na nemovitých věcech Ostrava - Svinov

Datum a čas dražebního jednání:

2. června 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na RD se dvěma nadzemními podlažími, garáži a zahradě v obci Ostrava, k.ú Svinov.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

900 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

600 000,00,- Kč

Dražební jistota:

90 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909123/2700, variabilní symbol 76209, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.