Dražby nemovitostí

Byt , Přední Ptákovice

Datum a čas dražebního jednání:

5. května 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o bytovou jednotku č. 249/5 vymezenou v bytovém domě č.p. 249 (LV 6159) a na pozemku parc.č. St. 317 (LV 6159), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 247/13847 na společných částech domu a pozemku. To je zapsáno na LV 6192, kat.území Přední Ptákovice, obec Strakonice, okres Strakonice. Oceňovaná bytová jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 5 nadzemních podlaží a je bez podzemního podlaží. Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 2. podlaží a dispozičně se jedná o 1+kk. Na podlaží se nachází 5 bytů. Součástí bytové jednotky je předsíň o výměře 2,11 m2, koupelna s WC o výměře 3,35 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 18,29 m2, balkon o výměře 4,08 m2, sklepní kóje o výměře 1,50 m2. Podlahová plocha činí 23,74 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 29,32 m2.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

624 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

416 000,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908841/2700, variabilní symbol 1398, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.