Dražby nemovitostí

Byt 2+1, Lužec nad Vltavou, 56m2, podíl 1/2

Datum a čas dražebního jednání:

23. července 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na bytové jednotce č. 185/6 vymezené v bytovém domě č.p. 185 (LV 838) a na pozemku parc.č. St. 305 (LV 838), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/3330 na společných částech domu a pozemku. To je zapsáno na LV 988, kat.území Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. St. 304/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 - parc.č. St. 304/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 To je zapsáno na LV 844, kat.území Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník. Příslušenství nemovitosti tvoří: vedlejší stavby – garáž, altán, dřevník, přístřešek, venkovní úpravy – oplocení, vrata, zpevněné plochy. Jedná se o bytovou jednotku velikosti 2+1, která se nachází ve 2.n.p. bytového domu. Dům je zděný, nezateplený. Bytová jednotka byla v roce 2008 zrekonstruována a zmodernizována. Nová plastová okna, podlahy, vytápění, koupelna vč. WC, dveře a pod.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

555 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

370 000,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č.  2114909131/2700, variabilní symbol 97715, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.