Dražby nemovitostí

Byt 3+kk, Modřany, 64,94m2

Datum a čas dražebního jednání:

4. prosince 2018 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o bytovou jednotku č. 3252/48 vymezenou v bytovém domě č.p. 3252 (LV 2635) a na pozemku parc.č. 4400/12, 4400/494 (LV 2336), 4400/495 (LV 2336), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 62/4283 na společných částech domu a pozemku. To je zapsáno na LV 10062, kat.území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2002 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Výsledná cena dražených nemovitostí:

2 680 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

1 786 700,00,- Kč

Dražební jistota:

90 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909123/2700, variabilní symbol 95216, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.